GRUP A / C
     

Els grups A i C eren idèntics, una fotocòpia un de l'altre, tant en aspecte com en direcció d'emissió. Podia emetre les freqüències de 9,11,15 i 17 MHz. i estaven formades per dos grups sustentats per tres torres de 59,75 i 75 metres d'alçada cada grup. El grup A es començà a construir l'any 1959 i es va acabar l'octubre del 1960. El grup C va començar l'any 1960 i es va acabar l'abril del 1961.