GRUP B

Grup "B": Es comenša a construir l'any 1959 i està compost per tres  parells de torres de 73, 136 i 136 metres d'alçada. Es va acabar l'agost de 1962. Podia emetre les freqüencies de  7, 11 i 15 MHz.