GRUP D
Group D        

El grup D es va començar a construir l'any 1961 i estava format per dos grups sustentats per quatre torres de 95, 109 , 169 i 169 metres d'alçada. Es va acabar el setembre de 1964. Podia emetre les freqüències de 7,9,11,15 i 17 MHz i suportar 500 Kw cada mitja antena. Es feia servir pel Megawatt. Era la reina de les antenes de Pals, les seves característiques tècniques no van ser mai superades per cap altre sistema d'antenes de cap emissora del món. Tan sols indicar que en els altres grups els tubs de les torres eren buits per dins, en canvi en el grup D no es van fer servir tubs, sinó barres de ferro massís.